Untitled Post

Hoe moeten jullie dit begrijpen?

OUDERENZORG NIET KLAAR VOOR BRUINGRIJZE GOLF (komt binnen op de mail, en ze bedoelen de snelgroeiende groep allochtone ouderen…verschrikkelijk toch?)

Geef een reactie