Untitled Post

En dit er meteen achteraan in mijn mailbox….

Geachte mevrouw / heer,

Bijgaand maken wij u attent op een persbericht van de ouderenorganisaties ANBO, NISBO, NVOG, PCOB en Unie KBO, verenigd in het CSO over een ANBO-peiling naar verstrekking en hergebruik in 2003 van rollators. De ouderenorganisaties verenigd in het CSO concluderen dat goedgekeurde veilige rollators en stimulering van hergebruik verspilling van zorggeld voorkomen.
Meer dan de helft van de benaderde grote zorgverzekeraars verstrekte in 2003 relatief dure rollators die niet voldeden aan de veiligheidsnormen (GQ-keurmerk). Rollators worden veelal in eigendom verschaft en van hergebruik is nauwelijks sprake.

Ze zijn wel goed in recyclen en geld besparen, die waardige oude mensen!

Geef een reactie