Koning van je eigen land worden?

Dat kan! Maar er is jou net al iemand voor geweest. King Danny I (the First) heeft zijn eigen koninkrijk opgezet en jij mag erin wonen! Je kunt je aanmelden als ‘citizen’. Er is al een vlag, een volkslied, een tv-station, maar je hebt als burger ook inspraak. Wat Danny Wallace verder nog in zijn leven doet, moet nog uitgezocht worden (maar enkele links leiden tot de BBC, dus hopen maar dat hij daar zijn salaris als koning binnenhaalt…).
Via Loeroe.

Geef een reactie