Nieuws, nieuws, nieuws….

De winter is nog niet helemaal voorbij, maar de eerste tekenen van de lente zijn al zichtbaar in het veld. De sneeuwklokjes, die altijd de overgang van winter naar lente aangeven, staan op enkele plaatsen weer boven de grond. Ze behoren tot de stinzenplanten, die op grote schaal te vinden zijn op landgoederen langs de Kromme Rijn en de Vecht. Ook langs de beken in de Gelderse Vallei komen op ruime schaal stinzenplanten voor, zoals sneeuwklokje, bosanemoon, wilde hyacint, maarts viooltje en wilde bostulp. (via intern)

Geef een reactie